پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت بزرگداشت هفته سالمند جلسه آموزشي سالمند در مركز بهداشتي درماني دوگان برگزار گرديد . خانم غزنوي مسئول مركز بهداشتي درماني دوگان در اين خصوص گفت : سالمندان در اين جلسه با شيوه زندگي سالم  در دوره سالمندي آشنا گرديدندو آموزش هاي لازم در اين مقوله انجام پذيرفت . لازم به ذكر است كه سركار خانم ها جوكار و مريدي و آقاي كشاورز در اين جلسه همكاري هاي لازم به عمل آوردند ./ك