پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 جوكاران كارشناس امداد ونجات گفت:مانور امداد و نجات جهت معلولين در محل بهزيستي فسا با حضور نيروهاي امدادي شهرستان برگزار گرديد . ايشان در ادامه اشاره داشتند:در اين مانور معلولين با روش هاي امداد و نجات و اطفاء حريق و پناه گرفتن و تخليه در زمان زلزله آشنا شدند ./ك