پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت مبني بر تشكيل جلسه داوطلبان سلامت در تاريخ 22/7/92 جلسه اي با حضور اين عزيزان برگزار گرديد .رازقي كارشناس مسئول جلب مشاركت در اين خصوص گفتند :  اين كارگاه به منظور (( فرهنگ سازي اهداء خون با مشاركت داوطلبان سلامت )) برگزار گرديد ايشان در ادامه اشاره داشتند:اين  كارگاه  كه با همكاري سازمان انتقال خون انجام شد 180 نفر از داوطلبان سلامت بانحوه ترويج فرهنگ اهدائ خون اشنا گرديدند