پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جوكاران كارشناس مدير كاهش خطر بلايا در معاونت بهداشتي گفت : مانور امداد ونجات وكاهش اثر بلايا در زلزله در دولت اباد ششده برگزار گرديد ايشان در ادامه گفتند اين مانور بمنظور امادگي گروههاي امداد و نجات شهرستان واموزش به اهالي منطقه برگزار گرديد جوكاران گفت:در اين مانور همه گروههاي امداد و نجات شهرستان منجمله هلال احمر اور ‍ژانس ومسولين بخش ششده و قره بلاغ وبخشداردر مانور شركت فعال داشتند