پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس روح اله اکبرپور مسوول مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر گفت : خيرين زاهدشهری مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزارریال برای ساخت سايبان جهت آمبولانس و خريد دستگاه ساكشن جهت اتاق احياء مرکز بهداشتی - درمانی زاهدشهر اهداء نمودند.

اکبرپور افزود : آقايان محمود اسكندري ، حسين عباسي وكاظم فتحي زاده خیرین این امر مهم می باشند .