پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

همه ساله روز 28 مهر ماه مصادف با 20 اكتبر بعنوان روز جهاني پوكي استخوان نام گذاري شده است .

 دكتر پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گفت:پوكي استخوان يكي از بيماريهاي مزمن است كه متاسفانه امروز در اكثر كشورها و بخصوص كشورهاي در حال توسعه يدليل تغيير عادات غذايي مردم و كاهش تحرك آنها رو به افزايش است در كشور ما برخي مطالعات نشان داده اند كه بيش از نيمي از زنان بالاي 45 سال به اين بيماري ميتلا هستند و اين مي طلبد كه دست اندركاران سلامت جهت جلوگيري از بروز اين بيماري اقدامات جدي بعمل آورند .

 ايشان در ادامه گفتند:در اين بيماري كه بتدريج استحكام و مقاومت استخوانهاي بدن كاهش مي يابد آنها را در معرض شكستگي قرار مي دهد كه مي توان بصورت خود به خودي و يا به يك  ضربه كوچك ايجاد شود .

احتمال بروز اين شكستگي ها در چند نقطه از بدن ستون فقرات و استخوانهاي ران و مچ دستها بيشتر از بقيه قسمتهاي بدن است اين شكستگيها در دراز مدت باعث مشكلاتي چون كوتاهي قد و دردهاي مزمن در نقاط مختلف مي شود .

 پزشكي در پايان به اين نكته اشاره نمودند كه: اين بيماري كه در خانمها شايعتر است قابل پيشگيري است بشرط آنكه اطلاعات كاملي از چگونگي بروز آن داشته باشيم و مصرف مرتب لبنيات و ورزش مداوم و قطع مواردي چون سيگار در دستور كار ما در زندگي قرار گيرد