پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اقاي منصوري مسول فني ازمايشگاه فاطميه گفت:ازمايشگاه فاطميه به دستگاههاي مدرن تجهيز گرديد ايشان در ادامه اشاره داشتند اين ازمايشگاه قادر است ازمايشات كبدي را را كه قبلا مقدور نبود انجام نمايد