پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 جلسات آموزشی در زمینه مراقبت زنان  (سبا) در کمیته امداد امام خمینی  جهت نوعروسان در هفته سلامت زنان برگزار گردید. خانم محمدي كارشناس بهداشت خانواده گفت :بمناسبت هفته ملي سلامت بانوان ايراني اين جلسه برگزار و شركت كنندگان باموضوعات  آمادگی جهت بارداری، خود مراقبتی زنان وراههای پیشگیری از عفونتها وبیماریهای شایع زنان اشنا گرديدند