پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  صادقي كارشناس بهداشت روان گفت:با توجه به اینکه شعار جهانی امسال هفته بهداشت روان (30-24 مهر ماه ) " سالمندی و سلامت روان " انتخاب شده و از طرفی 6 لغایت 12 مهر ماه هفته سالمندان نامگذاری شده ] به همین مناسبت    همایش " سالمندان و سلامت " در روز  شنبه مورخ 27/7/92 با حضور بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ، رابطین اداری شهرستان و گروهی از پرسنل معاونت بهداشت برگزار گردید.

در قسمت اول همایش جناب آقای دکتر بابک پزشکی معاونت محترم بهداشتی و عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص " بیماریهای داخلی " در دوران سالمندی  همراه با ارایه اسلاید سخنرانی فرمودند .

در قسمت دوم سرکار خانم دکتر آروین هدایتی روانپزشک و عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص " بهداشت روان سالمندی " سخنرانی فرمودند .

در قسمت پایانی جناب آقای دکتر سید محمد حسین اجاقی کارشناس مسئول محترم واحد بهداشت روان در خصوص " تغذیه در دوران سالمندی " صحبت فرمودند .

شایان ذکر است که در این همایش ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا عسکری  ضمن خیر مقدم به کلیه مدعوین در خصوص اهمیت بحث آموزش در حوزه معاونت بهداشتی و لزوم برگزاری این دوره برای کلیه پزشکان خانواده سخنانی را ایراد فرمودند .