پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  مسول پايگاه شماره 6شهري گفت: در هفته بزرگداشت سالمندان ویزیت رایگان ومعاینات توسط پزشک وپرسنل بهداشت خانواده پایگاه 6 شهری جهت سالمندان منطقه مهدیه وعشایری فسا  انجام گرفت. همچنین مکملهای دارویی جهت سالمندان نیازمند توزیع گردید. تغذیه مناسب  و راههای خود مراقبتی نیز به سامندان آموزش داده شد.