پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اردوی تفریحی برای تعدادی از سالمندان منطقه نوبندگان با همکاری خانم سروی زاده وآقای نادری در هفته سالمند  برگزار گردید. در این اردوی یک روزه علاوه برنامه آموزشی  با موسیقی سنتی وشاد از سالمندان  پذیرایی گردید.