پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مركز تر ك اعتياد معاونت بهداشتي افتتاح گرديد دكتر پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه در اين خصوص گفت: مركز تر ك اعتياد (MMT) معاونت بهداشتي بمنظور ترك اعتياد و كاهش اسيبهاي اجتماعي راه اندازي گرديده است پزشكي در ادامه اشاره داشت :انجام امور مشاوره از ديگر فعاليتهاي اين مركز مي باشد لازم به ذكر است ادرس اين مركز واقع در خيابان امام خميني مركز بهداشتي درماني شماره يك جنب بانك ملي مي باشد