پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آمار، ابزار برنامه ريزی و مديريت جهت داشتن جامعه ای سالم تر مي باشد
 صادقي كارشناس ومسول واحد امار معاونت بهداشتي گفت:سال 2013، سال جهاني آمار نامگذاري شده است
ايشان با اشاره به  سخنان اعمه عليهم السلام واهميت موضوع گفتند:
امام علي (ع) ميفرمايد:پايداري زندگي به برنامه ريزي درست و وسيله رسيدن به ان مديريت صحيح مي باشد

و همچنين امام صادق(ع) ميفرمايند:برنامه ريزي نيمي از زندگي است

صادقي در پايان روز امار را به همه همكاران وبويژه مديران وبرنامه ريزان تبريك گفتند