پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 برنامه آموزشی در هفته سلامت زنان در پایگاه و مراکز شهری با موضوعات مختلف سرطان شایع زنان مانندسرطان سینه و دهانه رحم و راههای پیشگیری  از آن جهت زنان واجد شرایط برگزار گردید .

 محمدی کارشناس بهداشت خانواده گفت: در بعضی از دبیرستانهای تحت پوشش نیز جلسه آموزشی با موضوعات سرطان سینه وراههای پیشگیری وبلوغ برگزار شد . این برنامه در دبیرستان شیخ فاخری با شرکت 222 نفر از دانش آموزان آموزش انجام شد.

پرسنل آموزش دهنده خانمها زهدی ومصلح در این امر مشارکت فعال داشته اند.