پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  مهندس جوکاران کارشناس کاهش خطر بلایا در معاونت بهداشتی خبر داد:اولين مانور مشترك مديريت و كاهش خطر بلايا بين دانشگاه علوم پزشکي فارس و فسا برگزار گرديد . جوکاران گفت: در اين مانور 2 روزه که در مردوشت برگزار گرديد کليه تيم هاي عملياتي بهداشتي از سراسر استان حضور داشتند . تيم هاي عملياتي ضمن استقرار در اردوگاه منطقه  بحران زده فرضي کليه تجهيزات لازم نير همراه داشته اند و توانمندي گروه هاي بهداشتي در زمان بروز بلايا در اين مانور به نمايش گذاشته شد ./ک