پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانواده ساحل امن روان و شخصيت انسان و آرامشگاه همسران و فرزندان براي دستيابي به سلامت و نشاط و تکاپوست و در اين ميان نقش آموزش غير قابل انکار است .
 اسماعیلی کارشناس اموزش سلامت معاونت بهداشتی گزارش داد:در 6 ماهه اول سال 92 ، 270 زوج در معاونت بهداشتي و در محل مرکز موسي بن جعفر (ع) ضمن انجام آزمايشات لازم و مشاوره در رابطه با ازدواج ، روابط عاطفي ، اجتماعي و تنظيم خانواده آموزش ديدند  ایشان در ادامه اشاره داشت  علاوه بر اموزش به شکل کلاس ازدواجیها از بسته های آموزشي نیزبرخوردار گردیدند  ./ک