پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 مهندس اکبر پور مسول مرکز بهداشتی درمانی وتسهیلات زایمانی زاهدشهر گفت:در راستای ترویج  فرهنگ اهدائ خون  این مرکز بهداشتي درماني با همکاری سازمان انتقال خون و شوراي شهر  پايگاه انتقال خون در مرکز مستقر و  ضمن تبليغات در جهت رواج فرهنگ حسنه از تعدا 30 نفر از داوطلبين  خونگيري انجام گرديد .