پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 مهندس کرمی منش کارشناس ومسول بهداشت محیط معاونت بهداشتی گفت:در تاریخ 27/8/92 یک باب میوه فروشی واقع در میدان مصلی به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی تعطیل گردید ./