پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

ریسی مسول واحد مبارزه با بیماریها در راستای برنامه های اجرایی هفته دیابت گفت: این معاونت با همکاری اداره اموزش و پرورش اقدام به تست قند خون وگرفتن فشارخون ومحاسبه توده بدنی تعداد 80نفر از پرسنل این اداره نمودند همچنین ایشان اشاره داشتند افرادی که در این راستا نیاز به مشاوره داشتند اموزشهای لازم داده شد