پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وبدا در تاریخ 2و3اذرماه جلسه اموزشی بهداشت اب وموادغذایی وبیماریهابرای مربیان بهداشت مدارس شهر وروستا برگزار گردید در این جلسه سرکا رخانم جانی زاده در رابطه با بهداشت اب وعرضه مواد غذایی بهداشتی درمدارس شرایط بوفه مدارس واقای شرفی کارشناس مبارزه با بیماریها در ارتباط با بیماریهای انفلانزا وپدیکولوز اموزشهای لازم ارایی نمودند