پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 

در تاریخهای 4و5و6 آذر ماه کارگاه آموزشی مشاوره شیر مادر در سالن مرکز بهد اشت جهت کاردانان  مراکز  روستایی وبهورزان برگزار گردید . در این کارگاه  سرکار خانم راستباف در ارتباط با موضوعات آموزشی  اصول مشاوره ومزایای شیر مادر ،نحوه صحیح شیر دهی مطالب مهمی را ایرادنمودند.در بخش دوم توسط خانم کرم نژاد درباره از شیر گرفتن وراههای ان صحبت گردید.