پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط از برگزاری کارگاه آموزشی شير و فرآورده هاي لبني خبر داد . ایشان گفتند در این کارگاه آقای دکتر مظلومی مدیر گروه مواد غذایی دانشکده مواد غذایی شیراز همه کارشناسان بهداشت محیط و دیگر واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشتی را با ترکیبات  وتشخیص فسا د شير و فرآورده هاي لبني آشنا نمودند ./ک