پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 ریسی کارشناس ومسول واحد مبارزه با بیماریها گفت:در روز جمعه  تاریخ15/9/92 پیاده روی بزرگ خانواده با حضور شهروندان  از فلکه مصلی به سمت فاز 5 برگزار گردید. ایشان اشاره داشتند بعد از پیاده روی  برنامه های متنوع و حرکات نمایشی رزمی و اسکیت سواری نوجوانان قهرمان فسائی برگزار شده در پایان  به تعدادی از شرکت کنندگان به رسم یادبود هدایایی اعطا گردید.