پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 14/9/92 کارگاه آموزشی آشنایی کارشناسان و کاردان های شاغل در آزمایشگاه معاونت بهداشتی کارشناسان و کاردان های شاغل در آزمایشگاه معاونت بهداشتی برگزار گردید .

 خانم اسماعیلی کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشتی در این خصوص گفتند: در این جلسه شرکت کنندگان با دفع پسماندها در آزمایشگاه های بالینی آشنا گردیدند . لازم به ذکر است که مدرس کارگاه مذکور آقای محمدرضا آتش زر فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی با این معاونت همکاری نمودند ./ک