پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 7/9/92 کارگاه آموزشی آشنایی با سلول های بنیادی برای کارشناسان و کاردان های شاغل در حوزه معاونت بهداشتی در آزمایشگاه  برگزار گردید . اسماعیلی کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشتی در این خصوص گفتند: در این جلسه همه شرکت کنندگان با انواع سلولهای بنیادی بر اساس منشاء و محل جداسازی و کاربردها در علم پزشکی آشنا گردیدند . لازم به ذکر است که مدرس کارگاه مذکور آقای محمدرضا آتش زر فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی با این معاونت همکاری نمودند ./ک