پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به اهمیت واكسيناسيون آنفلوآنزا در گروه های در معرض خطر و اولویت های اعلام شده از طرف مرکز مدیریت بیماری ها از جمله معلولین ذهنی - حرکتی ، واحد مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی در اقدامی پیشگیرانه نسبت به تزریق واکسن رایگان آنفلوآنزا در مرکز نگهداری معلولین ذهنی - حرکتی و پرسنل آن مرکز اقدام نمود .
 مهدی شرفی  کارشناس مبارزه به بیماریها دراین خصوص گفت: سایر گروه های اعلام شده توسط مرکز مدیریت بیماری ها که مشمول دریافت واکسن رایگان آنفلوآنزا می باشند موارد ذیل می باشد: 
1- کلیه پرسنل شامل عملیاتی ، بهداشتی و درمانی
2- پرسنل عملیاتی اورژانس
3-بیماران دیالیزی ، هموفیلی و تالاسمی ماژور
4-معلولین ذهنی - حرکتی که در مراکز نگهداری معلولین نگهداری می شوند .
5-کودکان بی سرپرست که در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست نگهداری می شوند .
6-پرسنل دامپزشکی و محبط زیست که در عملیات مربوط به حیوانات و پرندگان کار می کنند.
7-پرسنل بهداشتی درمانی شاغل در نیروهای مسلح