پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

با شروع فصل زمستان و افزایش رغبت مردم برای خرید و مصرف آش ، رعایت اصول بهداشتی در تهیه و فروش این محصول در اولویت کار واحد بهداشت محیط قرار گرفت . به همین منظور جلسه ای آموزشی در مورخه 3/10/1392 برای متصدیان این صنف در محل مرکز بهداشت برگزار گردید به نقل از مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط در این جلسه ابتدا مهندس بیگ زاده فرم آیین نامه مقررات بهداشتی آش فروشی ها را برای آنان تبیین نمود سپس مهندس کرمی منش تذکراتی در رابطه با رعایت بهداشت فردی و از جمله لزوم استفاده از رپوش و کلاه و همچنین تهیه گوشت از مراکز مجاز و عدم فروش آش به دوره گردان ارائه داد، مهندس کرمی منش همچنین  عنوان کرد با توجه به اثرات سوء ظروف یکبار مصرف برای مواد غذایی داغ و خطرات بالقوه سرطان زایی آن ضمن آموزش از مردم بخواهند که ظرف مناسب برای خرید آش را به همراه بیاورند.