پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 رازقی کارشناس ومسول رابطین معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: مراسم بزرگداشت 14 آذر روز جهاني داوطلب با حضور داوطلبان سلامت شهر و روستا و رابطين متخصصين ادارات
با شعار : خدمات داوطلبان سلامت ، قلب توسعه جامعه درسالن ارشاد شهرستان برگزار گردید دکتر عسکری ریس دانشگاه در این مراسم سخنرانی نمودند که دربخشی ازان اشاره داشتند جهت پیشبرد اداف سلامت مادست نیاز بطرف همه ادارات وبخصوص رابطین دراز میکنیم دکتر پزشکی معاون بهداشتی دانشگاه اززحمات رابطین تقدیر نمودند درپایان از رابطین با اهدائ لوح تقدیر  تقدیر وتشکر بعمل امد