پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار


به گزارش وب دا ؛ در این نشست صمیمانه ، دکتر علیرضا عسکری ضمن تاکید بر دستاوردهای دانشگاه در تمامی حوزه ها ، به مشکلات و چالش های پیش رو از قبیل بحث کمبود جدی نیروی انسانی ، فرصت ها ، مزایا و چالش های طرح پزشک خانواده ، اقدامات مثبت درمانی و نیازها و کمبودهای درمانی منطقه بویژه مناطق روستایی و مسایل آموزشی و فرهنگی و رویکردهای جدید پژوهشی دانشگاه اشاره مفصل داشتند.

دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت نیز ضمن تایید و تاکید بر این دستاوردها و حمایت از مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی از اهتمام جدی وزارت برای حل مسایل و مشکلات مردم شریف منطقه و مجموعه پرسنل خدوم مطالبی بیان نمودند.