پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تعطیلی محل تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی
به نقل از مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط یک مورد کافه بستنی واقع در بولوار شهید بهشتی به دلیل عدم رعایت مقررات و موازین بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط این معاونت در تاریخ 9/10/1392 تعطیل گردید.