پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مريم تشکر مسول واحد تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي فسا گفت: اجرای برنامه بسیج آموزش همگانی درقالب برنامه ارتقای فرهنگ وسواد تغذیه ای جامعه با محورپیشگیری وکنترل اضافه وزن وچاقی و اصلاح الگوی غذایی که نقش اساسی در کاهش بیماری های غیرواگیرو بهبودشیوه زندگی دارد.

تشکر با اشاره به شعار و نام گذاری روزهای هفته بسیج همگانی تغذیه افزود : سلامتی با مصرف صحیح نمک و روغنشعار اين هفته مي باشدو روزهاي هفته ملي بسيج آموزش همگاني تغذيه كه از تاريخ 14 دي ماه لغايت 20 دي ماه نامگذاري شده است به شرح ذيل است:

روزاول : کاهش مصرف نمک وروغن درغذاهای فرآوری شده

روزدوم : تغذیه وپیشگیری ازفشارخون

روزسوم : ذائقه سازی درکودکان برای شکل گیری عادات غذایی صحیح

روزچهارم: دانش آموزان سالم،میان وعده های سالم

روزپنجم : انتخاب ومصرف صحیح روغن

روزششم : انتخاب ومصرف صحیح نمک

روزهفتم : سلامت وتغذیه درخارج ازمنزل

مسول واحد تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي فسا ضمن اشاره به برنامه های اجرایی در سطح شهرستان گفت : برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم در مدارس با هماهنگی اداره اموزش وپرورش ، آموزش به مربیان مهدهای کودک وروستا مهد ، برگزاری جشنواره تغذیه 2مورد در شهرفسا و1مورد در بخش شیبکوه و برگزاری کلاسهای اموزشی توسط کارشناسان ، کاردانها وبهورزان در سطح شهر وروستا از جمله برنامه هاي هفته ملي بسيج آموزش همگاني تغذيه در شهرستان فسا مي باشد.