پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اتمام دوره ششم و هفتم آموزشگاه بهداشت اصناف

به نقل از مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط با امتحانات پایان دوره آموزشگاه بهداشت اصناف در تاریخ های 13 و16 دی ماه دوره ششم و هفتم نیز پایان یافت . این دوره ها که ویژه آرایشگاه های زنانه و متصدیان و کارگران تالارهای پذیرایی بود تعداد 38 نفر از خانم ها و 52 نفر از آقایان آموزش دیده و گواهی مربوطه را اخذ نمودند.