پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تشکیل کمیته درآمد معاونت بهداشتی

اولین جلسه کمیته درآمد معاونت بهداشتی در مورخه 18/10/1392 با حضور 6 نفر از اعضاء در سالن معاونت بهداشتی تشکیل گردید.  مهندس کاری معاون فنی ومسول کمیته اشاره داشت:هدف از تشکیل کمیته، ارائه راه کارهای مناسب جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد معاونت بهداشتی می باشد. در این راستا از پیشنهادات سازنده کلیه همکاران محترم استقبال به عمل می آید.