پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 رازقی کارشناس جلب مشارکتهای مردمی معاونت بهداشتی گفت:دومین کارگاه "فرهنگ سازی اهداء خون بامشارکت داوطلبان سلامت" جهت مربیان وداوطلبان سلامت شهر برگزار گردید.ایشان اشاره داشتند کارگاه مذکور درجلسات اینده برای همه داوطلبان سلامت شهری و روستایی برگزار خواهد شد لازم به ذکر است که برگزاری کارگاه مذکور با همکاری سازمان انتقال خون انجام گردید.