پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه اموزشی مربیان روستا مهد
مريم تشکر کارشناس مسول واحد تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: درراستای برنامه های اجرایی هفته تغذیه  با رویکرد کاهش مصرف چربی ونمک این واحد اقدام به برگزاری جلسه آموزشی برای مربیان روستا مهد نمود .

.ایشان اشاره داشتند همه شرکت کنندگان در این جلسه با نحوه صحیح پخت مواد غذایی سالم اشنا گردیدند. .