پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

زمان بندي مسابقات كاركنان دانشگاه علوم پزشكي فسا به مناسبت گراميداشت  دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي بهمن ماه 1392

مسابقات ويژه آقايان
 
رشته
 زمان قرعه كشي
 شروع مسابقات
 تاريخ برگزاري و ساعت
 مكان
 مسئول برگزاري
 
فوتسال
 1/11/92 ساعت 11 صبح دانشگاه
 5بهمن ماه ساعت 7عصر
 5و7و9و12و14و16و19و21 بهمن ماه ساعت 7 الي 10 شب
 سالن ورزشي دانشگاه
 آقايان همائي و شجائي نسب و نصيري
 
واليبال
 5/11/92 ساعت 8 عصر
 8بهمن ماه ساعت 7 عصر
 8و13و15و20 بهمن ماه           ساعت 7 الي 9 شب
 سالن ورزشي دانشگاه
 آقايان خسروي،اصلاحي  كريمي زاده
 
تنيس روي ميز
 14/11/92 ساعت 5/4 عصر
 14بهمن ماه
 14و 20بهمن ماه

ساعت 5 الي 7 عصر
 سالن تنيس روي ميز دانشگاه
 آقايان همائي ، نسبتي
 
دارت
 13/11/92ساعت 5/4  عصر
 13بهمن ماه 5 عصر
 13و19بهمن ماه

ساعت 5 الي 7 عصر
 سالن تنيس روي ميز دانشگاه
 آقايان صالحي، همائي
 
فوتبال دستي
 12/11/92ساعت 5/4 عصر
 12بهمن ساعت 5 عصر
 12و 16

ساعت 5 الي 7 عصر
 سالن ورزشي دانشگاه
 آقايان خسروي و همائي
 
تيراندازي
 15/11/92ساعت3عصر
 15بهمن ماه
 15/11/92           ساعت 3 الي 6 عصر
 استاديوم انقلاب
 آقاي حاتمي
 
دو ميداني
 12/11/92ساعت8صبح
 12بهمن ماه
  12 بهمن
 درب اصلي  دانشگاه
 همائي و صالحي
 
 شطرنج
 8/112/92 ساعت 8 عصر
  8 بهمن ماه
 8و13و15و20 بهمن ماه           ساعت 7 الي 9 شب
 سالن ورزشي دانشگاه
 همائي
 
مسابقات ويژه خواهران
 
واليبال
 7/11/92 ساعت 10 صبح
 8بهمن ماه 4 عصر
 8و13و15و20

ساعت 4 الي 7
 سالن ورزشي دانشگاه
 خانمها راستباف و گزين
 
تنيس روي ميز
 15/11/92ساعت 8 صبح
 15بهمن ساعت 5/8صبح
 15/11/ 92            8الي 12
 سالن تنيس روي ميز
 خانم حبيبي نژاد
 
دارت
 20/11/92ساعت 8 صبح
 20بهمن ساعت 5/8صبح
 20/11/92 ساعت8الي12
 سالن تنيس روي ميز
 خانم ارديبهشت
 
طناب كشي
 15/11/92ساعت 8صبح
 15بهمن ساعت 5/8صبح
 15/11/92        ساعت8الي12
 سالن ورزشي دانشگاه
 خانم يزدان پناه
 
تير اندازي
 3 عصر
 13بهمن ماه
 13/11/92
 استاديوم انقلاب
 خانم دهقاني
 
دو ميداني
 20/11/92ساعت 8 صبح
 20بهمن ساعت 5/8صبح
 20/11/92               ساعت8الي 12
 سالن ورزشي دانشگاه
 خانم دهقاني
 
شطرنج
 13/11/92 4 عصر
 13بهمن 5 عصر
 13و15و20

4 الي7 عصر
 سالن ورزشي دانشگاه
 خانم ارديبهشت
 
 
 
 
 
 
 
 

اردوي كوهنوردي عمومي روزپنج شنبه 17 بهمن ماه زمان حركت راس ساعت 6 صبح از ميدان مصلي مسئول اردو اقاي فيروزيان مسئولين هماهنگي خانم ها راستباف و ارديبهشت  اقايان همايي و  شجايي نسب و عسكري

اعضاي كميته برگزاري مسابقات آقايان فرزاد خسروي ،حميد همائي ، يوسف كريمي زاده و مصطفي اصلاحي

 اعضاي كميته برگزاري مسابقات خانمها راستباف ، حبيبي نژاد، دهقاني و ارديبهشت

تذكر مهم:

هر فرد مي تواند حداكثر در سه رشته ورزشي بدون احتساب رشته تير اندازي شركت كند.

در مسابقات دارت ،تنيس روي ميز ،طناب كشي و دو كه در صبح برگزار مي شود خانم ها حداكثر در دو رشته مي توانند شركت كنند.