پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت روز هوای پاک

 همه ساله 29 دی ماه به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است وی در همین خصوص اشاره نمود که پيشرفت هاي صنعتي و مكانيزه شدن زندگي افراد بشر هيچگاه بدون عارضه نبوده است. يكي از مهمترين خطراتي كه به موازات پيشرفتهاي بشر قرن اخير، شرايط زيستي وي را نيز به مخاطره افكنده است، آلودگيهاي محيطي مي باشد. در اين ميان آلودگي هوا بيش از پيش مد نظر محققين قرار گرفته است، زيرا روند رو به افزايش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ بويژه در كشورهاي در حال توسعه به طور جدي سلامتي ساكنين اين شهرها را تهديد مي نمايد. آلودگي هوا يكي از مشكلات شهرهاي بزرگ و صنعتي جهان مي باشد و به طور جدي سلامتي ساكنين اين شهرها را تهديد مي كند. گسترش شهرنشيني و توسعه شهرها به همراه افزايش شتابان جمعيت و توسعه فعاليت هاي صنعتي با مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي به شدت آلودگي هوا را افزايش داده است كه عواقب آن در درجه اول به صورت انواع امراض و تشديد بيماريهاي قلبي و تنفسي متوجه ساكنان شهرها مي شود. جمعیت شهرهای بزرگ به سرعت زیاد می شوند و سرعت مداخلات غیر منطقی انسان در محیط زیست شهری بالا می باشد. مواد شيميايي خطرناك كه به وسيله فعاليت هاي طبيعي يا مصنوعي بشر به محيط رها مي شوند، ممكن است داراي تأثيرات سوئي روي سلامت انسان و محيط داشته باشند. افزايش احتراق سوخت هاي فسيلي در قرون اخير مسؤول رشد و افزايش تغييرات در شرايط اتمسفر هستند. تمامی مطالعات انجام شده در این زمینه یادآور این است که جامعه بهای فراوانی برای اثرات منفی آلودگی هوا بر روی سلامتی می پردازد، این هزینه ها شامل هزینه های مراقبت در بیمارستان، مراقبت در منزل، هزینه های دارویی و از دست رفتن روزهای مفید کاری، عدم دریافت دستمزد به علت بیماری و از دست رفتن کیفیت زندگی و در نهایت مرگ می شود.مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی