پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اسماعیلی کارشناس اموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام کرد: از ابتدای سال  تاکنون  تعداد 20کارگاه اموزشی برای کارشناسان کاردانها وبهورزان و تعداد 13 رسانه آموزشی در کمیته آموزشی معاونت بهداشتی با عنوان های مختلف با هدف ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه و آموزش سبک زندگی سالم با  معاونت بهداشتی و دبیری واحد آموزش سلامت و دیگر اعضاء کمیته در معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت گروه هدف در این رسانه ها : کل یا گروه خاصی از جامعه می باشند .

 اسماعلی در ادامه اشاره داشت نوع رسانه تهیه شده به شرح زیر می باشد : پوستر ، پمفلت ، کتابچه ، انیمیشن ، تراکت و چارت با موضوع های مختلف بهداشتی از قبیل الفبای سالمندی ، حسنی چرا مریض شد ، پزشک خانواده و نظام ارجاع ، نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد ، دیو سیاه نی کوتین ، ضوابط روش های مدیریت پسماندهای پزشکی ، سؤالات رایج در دوران بارداری برای پزشکان خانواده ، آسم ، سل ، جاده قلب سالم ، راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی – عروقی ، قلیان دروازه ورود به اعتیاد ، اورژانس های بارداری