پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

ا سماعیلی کارشناس اموزش سلامت گفت: كارگاه آموزشي كنترل كيفي  بیوشیمی برای کاردان ها و کارشناسان آزمایشگاه در معاونت بهداشتی برگزار شد .در این جلسه همه شرکت کنندگان با  نحوه کنترل کیفی اشنا شدند تا ازمایشات از صحت ودقت بیشتری برخوردار گردد  . آقای محمد حسین بیگی کارشناس ارشد آزمایشگاه در این کارگاه بعنوان مدرس همکاری نمودند.  ./ک