پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 12/11/92 جلسه ای با حضور آقای دکتر پزشکی معاون  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خانم دکتر علیزاده مدیر ستاد اجرایی پزشک خانواده جهت پزشکان خانواده شهرستان فسا در سالن معاونت بهداشتی تشکیل گردید .
در این جلسه دکتر علیزاده در خصوص موضوعات ذیل صحبتهایی ارایه نمودند: مصوبات کشوری طرح ، آخرین مصوبات استانی ، وضعیت تعطیلات عید ، ویزیت پایه ، گرفتن دستیار ، ساخت مهر صعب العلاج ، چگونگی ثبت ارجاعات و پایش پزشکان . در پایان  به ابهامها وپرسشهای پزشکان پاسخ داده شد.