پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر اجاقی مسول واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری کارگاه اموزشی سبک زندگی نمودند .دراین کارگاه همه کارکنان ستاد ومسولین مراکز حضور داشتند.همچنین کارشناسان این واحد خانمها صادقی ورهنما پرسنل مراکز شهری را با جایگاه وفعالیتهای بهداشت روان در سیستم (phc)اشنا نمودند.