پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کرم نژاد مسول واحد بهداشت خانواده گفت:در راستای هفته سلامت مردان (سما)که از یکم تا هشتم اسفند می باشد اقدام به برگزاری جلسه ای در همین خصوص نمودیم.  در این جلسه معاون بهداشتی دانشگاه وتعدادی از مسولین واحدهای ستادی حضور داشته ودر مورد برنامه های اجرایی در این هفته پیشنهاداتی ارایه گردید.