پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 کرمی منش مسول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه گفت:همایش آلودگی هوا با محوریت مسمویت با گاز منواکسید کربن و ریزگردهای هوا با حضور کارشناسان بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید .

ایشان اشاره داشت:در این جلسه شرکت کنندگان با انواع آلوده کننده های هوا از جمله مسمویت با گاز منواکسید کربن ناشی از انواع بخاری ها  که در اثر عدم رعایت اصول ایمنی و نقص فنی ایجاد می شود و راه کارهای جلوگیری از آن آشنا شدند . همچنین بر آموزش عمومی مردم در این خصوص تأکید گردید . مدرسین کارگاه مهندس جوکاران ومهندس قانع کارشناسان بهداشت محیط بودند.

کرمی منش در پایان اشاره داشتند: همه ساله خصوصاً در فصل سرما تعدادی از هموطنان جان خود را از در اثر مسمویت با گاز منواکسید کربن از دست می دهند .