پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جانی زاده سرگروه حلقه صالحین خواهران ستاد حوزه معاونت بهداشتی گفت :دومین جلسه حلقه صالحین بنام شهید علیزاده برگزار گردید .در این جلسه طبق فرمت ارسالی از ناحیه مقاومت سپاه جلسه برگزار و در خصوص موضوع امر به معروف ونهی از منکر بحث وتبادل نظر گردید.جانی زاده در پایان اشاره داشت در این جلسه دکتر اجاقی همکاریهای لازم بعمل اوردند.