پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 
دکتر پزشکی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت :
خانه های بهداشت حسین آباد پشت چک و روستای بید زرد به ترتیب با اعتبار 55 و 75 میلیون تومان به بهره برداری رسید . خانه  بهداشت حسین آباد با همکاری ناحیه مقاومت سپاه و از اعتبارات منطقه محروم و روستای بیدزرد از اعتبارات دانشگاه هزینه گردیده است .
پزشکی در  افتتاح خانه  بهداشت حسین آباد گفت : بهورزاین روستا در آینده نزدیک پس از پذیرش و گذراندن دوره بهورزی شروع به کار خواهند نمود .
لازم به ذکر است که در این افتتاحیه ها امام جمعه ، بخشدار و مسئولین ادارات بخش شیبکوه و زاهدشهر حضور داشتند ./ک