پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار


دارت آقایان:

 • حمیدرضا همایی(معاونت درمان)
 • جلال تابش(بیمارستان شریعتی)
 • مهدی گلستان کاره(معاونت بهداشت)

دارت بانوان:

 • فریبا محمدی(معاونت بهداشت)
 • سمیه جدی(دانشگاه)
 • سیده مریم دهقانی(معاونت بهداشت)

دو میدانی بانوان رده سنی زیر 30 سال:

 • فاطمه نگهبان(دانشگاه)
 • زهره حبیبی نژاد(دانشگاه)
 • فاطمه زارع(معاونت بهداشت)

دو میدانی بانوان رده سنی 40-30 سال:

 • سیده مریم دهقانی(معاونت بهداشت)
 • لیلا سادات ابوالفتحی(معاونت درمان)
 • فاطمه رحمانی(دانشگاه)

دو میدانی بانوان رده سنی 40سال به بالا :

 • طاهره اردیبهشت(دانشگاه)
 • معصومه دشتی(معاونت بهداشت)
 • رزیتا درخشان(دانشگاه)

تنیس روی میز آقایان:

 • جلال تابش
 • محمدعلی نکوییان
 • یحیی دهقان خلیلی