پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقاي پارسا مسئول امور مالي معاونت بهداشتي گفت :
در راستاي مكانيزه كردن پذيرش مراكز بهداشتي درماني و حذف روش سنتي قديم جلسه اي با حضور كارشناسان استان گلستان در مركز بهداشت برگزار گرديد .
آقاي پارسا اشاره داشت : در اين جلسه از موفقيتهايي كه در استان گلستان بدست آمده بهره برداري و همه شركت كنندگان با نحوه و برنامه ريزي اجرا آشنا گرديدند . مسئول حسابداري در پايان گفت: از مزایای طرح مذکور این است که"از کاهش هزينه وقت و سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري بعمل خواهد آمد .