پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

بسمه تعالي

                        در مورخ 26/11/92 اولين جلسه بسيج سلامت نوروزي با حضور مسئولين محترم واحد ها  برگزار گرديد كه در اين جلسه مصوبات به شرح زير مي باشد :

ردیف

مصوبات

مسئول پیگیری

1

پزشكان خانواده شهري از مورخ 29/12/92 لغايت 14/1/93 در روزهاي تعطيل رسمي تعطيل مي باشند و در روزهاي غير تعطيل در صورت نياز به مرخصي بايد جانشين خود را معرفي كنند .

معاونت فني

2

برنامه كشيك پزشكان خانواده روستايي در مراكز شبانه روزي ( نوبندگان، ششده ، دوگان و زاهد شهر ) اجرا مي شود و بين ساعات 3 تا 9 بعد از ظهر يك پزشك بعنوان پزشك دوم زاهد شهر همكاري خواهد كرد

ستاد گسترش

3

برنامه كشيك آنكال نقليه تا 15/12/92 مشخص و اعلام گردد

معاون اجرايي

4

برنامه كشيك تاسيسات تا 15/12/92 مشخص گردد

معاون اجرايي

5

برنامه كشيك و نظارت واحد بهداشت محيط تا 28/11/92 مشخص و اعلام گردد

مسئول بهداشت محيط

6

جهت بازديد از اماكن  عمومي و محل اسكان مسافرين برنامه ريز ي كامل انجام شود

مسئول بهداشت محيط

7

بازديد از منطقه امام زاده اسماعيل به صورت خاص انجام شود

مسئول بهداشت محيط

8

نمونه برداري و كلر سنجي از آب شرب مناطق از جمله امامزاده اسماعيل ، پارك آزادي ، فضاهاي سبز و اماكن بين راهي به طور منظم انجام شود

مسئول بهداشت محيط

9

برنامه ريزي جهت جمع آوري دوره گردها انجام شود

مسئول بهداشت محيط

10

اطلاع رساني سامانه 1490 به طرق  مناسب انجام شود

مسئول بهداشت محيط

11

برنامه ريزي جهت استقبال از مسافرين نوروزي انجام شود

معاون اجرايي

12

برنامه كشيك و آنكال واحد بيماريها آماده و تا 15/12/92 اعلام گردد

واحد بيماريها

13

تامين ناهار افراد كشيك بهداشت محيط از درآمد اختصاصي بهداشت محيط

معاون اجرايي

14

پخش پمفلت هاي آموزشي در خصوص رعايت بهداشتي آب و  مواد غذايي

مسئول بهداشت محيط

15

حضور ماماهاي روستايي در روزهاي غير تعطيل تا ساعت 13

ستاد گسترش

16

همكاري جهت درج فعاليتهاي كلي در سايت

روابط عمومي

17

ارسال پيام تبريك معاونت بهداشتي بوسيله كارت تبريك به كليه مراكز و پايگاه هاي بهداشتي

معاون اجرايي

 روابط عمومي

18

ارسال اس ام اس پيام تبريك به همكاران

روابط عمومي

19

تهيه سفره هفت سين در معاونت بهداشتي

روابط عمومي

حاضرین در جلسه

سمت

محل امضاء

آقای دکتر پزشکی

خانم دکتر علیزاده

خانم دكتر فريدا فرهمند پور

آقای مهندس کاری

آقای اثباتی

آقاي كرمي منش

آقای رئيسي

خانم راستباف  

معاون بهداشت

معاون فنی

مسئول ستاد گسترش

معاون اجرایی

مسئول کارگزینی

مسئول بهداشت محيط

مسئول بيماريهاي غير واگير

مسئول بيماريهاي واگير