پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کرمی منش مسول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی گفت : در اولین روز اسفند با همکاری اورژانس  اقدام به برگزاری مانور بسیج سلامت نوروزی نمودیم . کرمی منش هدف از این مانور امادگی کامل نیروهای بهداشتی اعلام کرد.