پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کرمی منش مسول بهداشت محیط معاونت بهداشتی گفت :بمنظور اشنایی پرسنل بهداشت محیط بااقدامات بهداشتی در شرایط اظطراری اقدام به برگزاری کارگاه نمودیم. در این کارگاه همه شرکت کنندگان با انواع بلایا و اقدامات بهداشت محیطی از جمله اب ومواد غذایی در این شرایط اشنا گردیدند.لازم به ذکر است که در این کارگاه جانی زاده کارشناس ومسول ازمایشگاه اب همکاریهای لازم را بعمل اوردند.